Returhantering

Hur gör jag om jag vill returnera en trasig produkt?

För att kunna returnera en produkt krävs ett returnummer. Kontakta oss så hjälper vi dig med detta. När du erhållit returnumret laddar du ner ett av returformulären nedan och anger orsaken till reklamationen.

Bifoga formuläret med produkten och lämna till den grossist eller butik du köpt av. De skickar sedan produkten till oss. Är problemet en garantifråga får du en ny produkt eller kreditering. Utan ifyllt formulär kan vi inte garantera ersättning vid garantianspråk. Även då garantitiden gått ut vill vi ha det ifyllda returformuläret för att veta vad som hänt med produkten.

Giras formulär